Tillväxt till frukost på Folkets Hus.

IMG_0384 (1075x1280)I dag var det dags för det årliga frukostmötet med representanter från kommunen. Enligt Bert Öhlund slog Lövånger rekord för året i antalet deltagare. Representanter från kommunen var förutom Bert även Tomas Öhlund, Bengt Ivansson och Marita Gustavsson. Efter en kort inledning av Bert Öhlund startade frågestunden. En del av de frågor och synpunkter som kom upp var:

  • 11 rum står idag tomma men uppvärmda på Hemgården samtidigt som Skelleftå Lasarett har patienter som är färdiga att skriva ut. Varför nyttjar man inte de resurser som finns? Bert Öhlund lovade att ta med sig frågan.
  • Arrangörer av skördemarknaden ville belysa problemen inför hösten då inte Storstugan och Kyrkstaden är igång. Det finns många frågor som snarast måste ha en lösning då inbjudningar till utställare snart ska gå ut. Tomas Öhlund lovade ett möte med Skördemarknadsföreningen för att diskutera vidare. Hembygdföreningen och Lövånger Utveckling kommer även att engagera sig. Skördemarknaden är en viktig aktivitet i Lövånger.
  • Det har ryktats att flera förslag på entreprenörer för Storstugan har funnits men att ingen har dugt i kommunens ögon. Detta dementerades av Bert. Han ser dock inte heller ett alternativ med en entreprenör som kommer att behöva kommunalt stöd varje år, utan vill se en entreprenör som vill satsa.
  • En representant från LEAB tog upp frågan om gångväg mellan busstationen och LEAB och hur planerna kring E4 såg ut. Svaret blev att det inte händer något kring E4 inom överskådlig tid men att vägverket ska göra en ny prioriteringslista 2014 och Lövånger ska då upp högt på den listan. Kommunen är beredd att förskottera pengar.
  • Fråga om boende för asylsökande efter att de fått uppehållstillstånd kom upp. I Lövånger finns inga lägenheter lediga så det blir inga familjer kvar efter att de har fått uppehållstillstånd.  Bert håller med om problemet men ser ingen lösning.

Andra frågor och synpunkter i korthet:

  • Barn/ungdomar som är med i idrottsklubbar i stan borde få hjälp med busskostnad. Här menar Bert att de klubbar/föreningar i stan som har deltagare från kringorterna närmast borde ta tag i frågan.
  • Kommunen borde se över möjligheten att driva företagshotell i kringorterna t.ex. genom Polaris. En bra idé tyckte kommunens företrädare.
  • Varför är det inte skottat runt kyrkstaden? Det borde vara en säkerhetsrisk om det börjar brinna. Bert menade på att det är säkrare oskottat både för inbrott, skadegörelse och brand.
  • Belysningsfrågan: Tekniska Kontoret har gjort halt för närvarande och ärendet har återremitterats för att gås igenom igen.

IMG_0387 (1280x951)Nye näringslivschefen Bengt Ivansson presenterade sig och berättade lite om sina idéer och visioner. Bl.a. kommer morgonmöten att äga rum en gång i månaden på Skellefteå Kraft Arena för alla företagare. En Entreprenörsdag per år med början 31/5 i år kommer att arrangeras med föredrag på dagen och ”firmafest” på kvällen. Bengt poängteraratt det inte finns någon väg framåt om inte alla hjälps åt och Bert påpekar att grundbulten i överlevnad är att det finns arbetstillfällen på orten.

 

Tomas Öhlund berättade att det till hösten ska startas en Medborgardialog i samarbete med studieförbunden på alla orter. I studiecirkelform ska idéer och förslag till utveckling kunna samlas ihop.

IMG_0385 (1280x960) IMG_0386 (1280x795)

Text och bild: Anette Jansson, Lövånger Utveckling.