Risböle

Mellan Storträsket och Bäckfjärden i nordöstra delen av Lövångers gamla kommun ligger Risböle by. På grund av sitt läge nära havet var större delen av Risböle länge en stor skärgård och befolkades ganska sent. 1543 fanns det dock tre bönder som brukade jorden men det är främst fisket som har varit dominerande.

Det stora antalet tjärdalar som finns runt om i byn vittnar om att tjära varit en annan viktig inkomstkälla. Under 1700 och 1800-talen var tjäran också en stor exportvara.

Inne i byn hittar vi Byastugan Furulund. Den byggdes 1888 och användes som skola fram till 1939. Mellan åren 1940-44 nyttjades lokalen av luftbevakningspersonal. Då fanns det även ett bevakningstorn på taket. Byggnaden har därefter fungerat som bönhus och samlingslokal.

Midsommarfirandet brukar dra mycket folk liksom den traditionella Taubeaftonen i början av augusti och surströmmingsfesten senare på hösten. På sommaren finns här ett café och en loppmarknad.

Notdragning på Sandskäret i början av juni är en annan begivenhet som anordnas varje år av byaföreningen. Då säljs även nygrillad fisk, smörgås och kaffe.

På Avastrand finns, förutom fritidsbebyggelse, en kulturminnesplats med hustomter och ladugårdsruin.

I Risbölesnoret, på Getholmen, hittar vi byns båtläning och Kolgrundet erbjuder både bryggor och grillplatser.

Färdas du på havet bjuder den vackra skärgården på många fina besöksmål. Olsklubben och Kalashällan (Holmen) för att nämna några. Här finns badplatser, bryggor och möjlighet att grilla.

Bergskäret är en annan historisk ö. Här byggdes bland annat fartyg för handelsflottans räkning mellan åren 1779-1794.

 

« Önnesmark  Selet »

Tillbaka till översiktskartan