Bissjön

Bissjön ligger ca 8 km från Lövånger. Byanamnet antyder att här har funnits björn och i jordaboken från 1543 kallas också byn för Björnsjön.

Bissjön bjuder inte bara på vacker natur, det finns också mycket att se för den som är intresserad av byns och Sveriges historia. Byborna har iordningställt en 3,5 km lång Natur- och Kulturvandringsled som följer Gammvallsvägen, den första körvägen som gick genom byn. Leden tar oss med från forntid till nutid.

Det är lämpligt att börja vandringen i norra Bissjön vid den gamla sågen. Skriv gärna ditt namn i den gästbok som finns i lådan på Sågkåken. Här finns också en karta över leden som kan vara bra att ha med sig. Vid varje station finns skyltar som berättar historien om platsen. Det finns även information om örter och växter som du ser efter stigen. En liggande höna finns efter leden och inom 500 meters radie från den liggande hönan finns tre stora rösen som bedöms vara 3000-4000 år gamla.

Forsarna i Bissjöån är inte i närheten av sin storhetstid men det porlar ändå härligt mellan stenarna. Här finns rester av sågverk, kvarnar och spånhyvlar att studera.
Byns skola byggdes 1906. När undervisning upphörde en bit in på 50-talet övertogs byggnaden av Bönhusföreningen. Idag ägs huset av byaföreningen, kallas Byastugan Idet, och fungerar som byns samlingslokal. Byggnaden rymmer bl.a. ett byabibliotek med ca 350 böcker från 1900-talets första hälft. Här finns också gamla byakartor och fotografier att betrakta.

Inför det nya årtusendet uppfördes ett monument av tjugo stenar där varje sten symboliserar ett århundrade. I mitten av pyramiden finns en rostfri kapsel med föremål från 1900-talet. Monumentet ligger alldeles i närheten av skolan.

Läs mer om de olika besöksmålen på Bissjöns Hemsida

« Avan  Bjuröklubb »

 Tillbaka till översiktskartan