Gärde

Gärde by ligger strax norr om Lövånger och öster om E4. När du passerat bron över Mångbyån är du i Gärde.

I öster sträcker sig byn ner till Gärdefjärden. En tur runt byn talar om att det här är en gammal jordbruksbygd med bördig mark. Långsträckta ängar och åkrar så långt ögat kan se. Betande kor, kalvar och får är också en del av landskapsbilden.

Innan du kommer in i byn kan du passa på att göra ett besök i det fågeltorn som står en bit in i skogen strax före bron. Här vid Gärdefjärdens nordvästra del ligger nämligen ett naturreservat på nästan fyra kvadratkilometer.

Sjön som var en havsvik för länge sedan är en mycket attraktiv plats för fåglar, särskilt på våren. Då fylls reservatet med upp till 140 olika arter. Några stannar i området men flertalet drar vidare till andra häckningsplatser längre norrut. Bland de rastande fåglarna kan nämnas kanadagås, sädgås, sångsvan, trana, vigg, kricka, dvärgmås, svarthakedopping och årta.

Tänk på att tillträdesförbud råder i reservatet mellan den 15 april – 15 augusti. Under den tiden får du bara gå på markerade stigar.

I väster höjer sig Gärdeberget 41,8 m. ö.h. En skylt efter grusvägen genom västra Gärde, visar stigen upp till berget. Berget har alltid varit en central plats för byn. De stora släta hällarna som finns på toppen, gör berget till en naturlig samlingsplats.

Här fanns en dansbana i slutet på1890-talet och här har byn samlats för att bränna majbrasa så länge man kan minnas. Ett luftbevakningstorn uppfördes också under andra världskriget men finns inte längre kvar. Med sin fina utsikt över lövångersbygden är berget ett härligt utflyktsmål.

« Gammelbyn & Kallviken  Hökmark »

Tillbaka till översiktskartan