Hötjärn & Lövvattnet

Hötjärn och Lövvattnet är två byar belägna ca 1 mil från Lövånger och i Hötjärn hittar vi platsen för Vebomarksguden. För länge sedan fanns en offerplats på Hötjärnsberget för de byar i nordväst som hade långt till kyrkan i Lövånger. Den enda kyrkväg som då fanns var en stig som gick från Vebomark, Mårtensboda och närliggande byar, över Hötjärn förbi Stor-kråkvattnet vidare till Selet och till kyrkan i Lövånger.

Det var långt att gå och kyrkobesökarna hann inte fram i tid. Halvvägs, på Hötjärnsberget, hördes klockorna från Lövånger. Där stannade då vandrarna och höll Gudstjänst. En helgonbild som placerats i ett skåp fick symbolisera kyrkan och prästen. Det är den helgonbilden som kallats för Vebomarksguden.

I prosten Dahlings uppräkning av kyrkans inventarier finns noteringen : ”En helig mans bild stående i ett litet skåp som fordom hade sin plats 3/4 mil från Kyrkan på denna sidan Hötjärn der de långwäga gjorde sin Gudstjenst” (Dahling tjänstgjorde i Lövånger 1730-1772) Kanske är den bilden identisk med en illa medfaren träbild som nu förvaras i Skellefteå museum och som troligen är från 1500-talets början.

Byn har återskapat den gamla offerplatsen uppe på berget. Inne i ett skåp står en träfigur och med en vev utanpå ”kyrkan” kan man ringa in till Gudstjänst. I närheten finns även ett skåp med information om Vebomarksguden och en gästbok där du skriver in ditt namn. På den vackra och fridfulla platsen, bland tallar och släta hällar hålls på sommaren en välbesökt friluftsgudstjänst För att besöka offerplatsen tar du höger ca 3 km efter Hötjärnsvägen.

Innan du kommer upp på berget passerar du ett annat fornminne, rester från ett soldatrote från 1600-talet, där bl.a. soldaterna Påfve och Resoluth har bott. Lövvattnet ligger bredvid sjön Stor-Lövvattnet. Byn är egentligen ett utskifte till Hötjärn men fick ett eget namn 1710. Namnet antyder att det i sjön har  funnits löja och 1661 skrevs namnet ”Löijewatnet”. Idag finns ingen löja men väl abborre, gädda och mört. Här kan du pröva fiskelyckan.

Ett annat utflyktsmål är resterna av Kronobygget Hällnäs från 1806. Till vänster strax efter att du passerat vägen till Hötjärn, efter gamla landsvägen hittar du den platsen.

« Hökmark  Kåsböle »

Tillbaka till översiktskartan