Mårtensboda & Bäckboda

Mårtensboda och Bäckboda ligger ca 22 km väster om Lövånger. Byarna var fäbodar under Vebomark fram till1630-talet då de blev registrerade som egna byar. På grund av sitt läge är det här som de första spåren av människans invandring i socken påträffas. För 4000 år sedan gick havet hit och i trakten har hittats många fornfynd, bl.a. en järnyxa, stenyxa, skifferkniv, och en pilspets av kvartsit.

Bäckboda hette en gång i tiden Tjillibua. Enligt en sägen ska en man vid namn Per Anton Rönnblom från Brände ha tjänat som dräng i byn. Han tyckte inte om byanamnet och när han gifte sig med dottern i huset och därmed till hemmanet ändrade han namnet till Bäckboda.

I Bäckboda finns en 106 meter lång kanal som ligger 6 meter under jorden. Den byggdes 1897 i syfte att dika ut en tjärn för att få tillgång till mer mark. Torrläggningen gav ett tillskott på 17 ha odlingsbar mark och när sista delen odlades upp i början på 40-talet hittades en stockbåt som var lätt spetsad i båda ändar och ca 4 meter lång. Samtidigt plöjdes det fram rester av en brygga med kvarvarande plankor. Fynden lades en bit från odlingen för att torka men tyvärr höll de inte för hanteringen utan föll sönder.

1846 sattes milstenar upp till hundraårsminne av Burträskvägens tillkomst. Vägen utgick från hamnen i Kallviken och hade två sträckningar upp till Burträsk. Den ena gick via Selet -Broträsk -Vebomark – Mårtensboda för att slutligen nå Burträsk. Den andra följde kustlandsvägen fram till Mångbyn för att via Bissjön och Vallen ansluta till häradsvägen i Lappvattsheden för vidare färd mot Burträsk.

En gammal bod från 1786 står vid vägen mot Storsandsjön. Kanske användes den som matbod. När ryssarna var här och härjade försökte de bryta sig in i boden men lyckades inte forcera den bastanta dörren. Märken i dörren finns kvar efter deras inbrottsförsök.

Uppe på socknens högsta berg, Harakälen som är 184 m.ö.h. finns Treriksröset, även kallad Kronkiln. Här möts de tre socknarna Lövånger, Burträsk och Nysätra. Röset byggdes troligen efter den sista gränsdragningen.
Berget har många intressanta lämningar efter svunnen tid. Det har hittats båtlänningar på 140-m nivån, och små gropar som kanske varit kokgropar eller gropar för köttförvaring.

I ett gammalt ödehus i Mårtensboda har det hittats väggmålningar. Marmorering av timmerväggarna har utförts med grova penslar och tygtrasor. Jordfärger som ockra, umbra och engelsk rött har använts och till sist har vit färg stänkts över väggytan.

 

« Mångbyn & Bodan  Nolbyn »

Tillbaka till översiktskartan