Daglösten

Daglösten ligger ca 15 km norr om Lövånger och gränsar mot Övre Bäck. Här går också gränsen mellan Lövångers gamla kommun och Bureå. En tur runt Daglösten kan börja vid byasågen som uppfördes 1925 och som fortfarande är i bruk.

Den gamla skolan ligger strax bredvid och den byggdes 1914. Skolverksamheten upphörde 1933 men gården fortsatte att användas som bönhus fram till -59 när ett nytt bönhus i Övre Bäck tog i bruk. Idag tjänstgör den gamla skolan som byns grovmuseum.

Fortsätt vägen västerut och efter ca 1 km finns på vänster sida en tjärdal. Den är en av byns tre kända tjärdalar. Den sista tjärbränningen ska ha ägt rum 1928. Tjära var under 1800-talet och en bit in på 1900 en viktig inkomstkälla. Tjäran var också ett bra konserveringsmedel för bl.a. båtar och körredskap.

Nu är du strax framme vid fäbodplatsen och här kan du ta dig en titt på den gamla bebyggelse som fortfarande finns kvar.

Färden går nu vidare och efter ca 2 km finns ett naturreservat på ca 33 ha. där gammal skog och sällsynta biotoper finns bevarade.

Nu vänder du tillbaka och strax före fäbodarna tar du stigen mot söder, skyltat Kårängessjön. (Färdas du med bil kör du tillbaka in i byn och tar den andra vägen som leder till sjön).

Efter en härlig promenad på drygt 1 km så kommer du fram till byns badplats i Kårängessjön. Här kan du stanna till och ta dig ett svalkande bad innan du fortsätter österut mot E4. Efter ca 800 meter finns ett stort gravröse som troligtvis är från stenåldern. Det ligger till vänster några hundra meter in i skogen.

Snart är du framme vid Daglöstens andra tjärdal, väl synlig från vägen. 1996 renoverades den och tanken är att byn så småningom ska försöka sig på en bränning.

Ca 1 km innan du kommer ut till E4 ligger till vänster rester från ett soldatrote. Den förste soldaten bodde här 1689 och den siste fick avsked 1907. På motsatta sidan, ett par hundra meter längre bort ligger byns tredje tjärdal.

Nu är turen runt Daglösten på ca 8 km slut men det finns naturligtvis mycket mer att se än de här utvalda besöksmålen.

« Broträsk  Fjälbyn & Älgnäs »

Tillbaka till översiktskartan