Uttersjöbäcken

Uttersjöbäcken ligger ca 14 km från Lövånger och är en av de större byarna inom Lövångers gamla kommun. Den sträcker sig norrut mot Uttersjön men de två byarna är egentligen samma by med ursprungsnamnet Uttersjön. När poststationen kom till byn 1925 ändrades namnet för att undvika förväxling med andra byar.

Uttersjön har i likhet med många andra byar fått namn efter ett djur, vilket antyder att här har det en gång varit gott om Utter. För ca 2000 år sedan var området en stor skärgård och det var god tillgång på fisk, säl och vilt. De första nybyggarna kom troligtvis sjövägen efter den forntida segelled som då hade förbindelse med öppna havet, Avafjärden i söder och Storträsket i norr. Sträckan var segelbar in på 1000-talet då man även kunde komma in i Högfjärden via Blacke.

På skolbacken har gjorts ett antal fornfynd. Här finns ett några förmodade fångstgropar och kokgropar där man tillagade sina sälfångster. I området finns också stenformationer efter vad man tror är lämningar efter boplatser.

Kristinastigen. Den äldsta kända vägen genom byn, har fått namn efter drottning Kristina, hustru till Karl IX som färdades vägen i samband med en resa i Norrland år 1602. Landsvägen har förbindelse med Fjälbyn i söder och fortsätter efter Uttersjön över grusåsarna norrut mot Risböle. 1995 beslutade byborna att försöka fastställa sträckningen mellan Fjälbyn och Uttersjön. Idag är en stor del av stigen uppröjd och återställd.

Den södra delen av Uttersjön, den by som benämns Uttersjöbäcken, är byns centrum och under 1900-talet fanns här förutom poststationen även två affärer och café. Skolan stod klar -51 och hade ett stort upptagningsområde. Idag är skolan nedlagd.

Abborrtjärn är byns bad och fiskeplats. Här finns bl.a. brygga, båt och omklädningsrum.

EFS Bönhus finns längre bort i byn och här är också ett byamuseum under uppförande.

Idrottsplatsen ligger i Uttersjön och är byns allaktivitetsyta. Uttersjön är känt för sina trevliga familjefester som förläggs hit till idrottsplatsen. En mängd aktiviteter avlöser varandra på dagen och till kvällen är det dans till levande orkester.

« Svarttjärn  Vallen »

Tillbaka till översiktskartan