Selet

Selet är beläget strax väster om Lövånger och en tur runt Selet bjuder på både kultur och vacker natur.

Skidstugan står uppe på berget strax väster om södra utfarten från Lövånger. Sommartid är stugan ett lämpligt utflyktsmål där man kan njuta av vacker utsikt över Selet, fika och kanske grilla korv i den eldstad som finns på platsen. Det finns många fornlämningar runt om i Selet och ett stort gravröse ligger mycket lättåtkomligt alldeles intill Skidstugan.

Fortsätter du grusvägen norrut kommer du förbi bagarstugan. Vill du prova på att baka ditt eget bröd och känna den speciella smaken av bröd gräddat på häll kan du hyra stugan för en dag.

En historisk byggnad är Kaptensbostället Selsberg som står på höger sida just när du svängt in mot Övre Selet. Bönderna i Lövånger blev anmodade av Kronan att för sina rotesoldaters räkning uppföra en livrébod och bostad för kompaniets chef och för fältväbeln. Förste innehavare av Selsberg var Kapten B Dahlephil och den siste Kapten Isak Nydahl som bodde här till år 1892 då bostället såldes till bonden Karl Karlsson. Den ursprungliga byggnaden kan ses i Lövångerboken nr 3.  Bostaden uppfördes 1726 och ingick i det som då kallades Selsbergets säteri och låg på Kaplansgården tomt. 1837 flyttades kaptensbostället till nuvarande plats i Selet. Idag är huset renoverat och tillbyggt på höjden.

Hos familjen Johansson i Övre Selet finns ett gårdsmuseum med en imponerande samling av gamla bruksföremål. Tillverkning av skor i läder var ett vanligt förekommande hantverk i början av 1900-talet. E A Lundh lanserade Lövångerspjäxan och kring 1930 hade företaget ett tjugotal anställda. Pjäxan såldes över hela landet men tillverkningen fick läggas ner när konkurrensen från de s.k Bondeförbundarna ( skor i gummi med läderskaft) blev för stor. Det är främst sonen Tobias som allt sedan barnaåren samlat ihop gamla saker. Gårdsmuseet visas efter överenskommelse.

Strax väster om bensinstationen vid E4 står ett vackert gammalt hus. Det har en gång varit Lövångers gästgiveri. Den här byggnaden flyttades hit 1910 i samband med att det första gästgiveriet revs. Ursprunglig ålder på huset är okänt.

Strax norr om Lövånger efter E4 ser du herrgården Lövbacka. Kronolänsman Carl Erik Noring lät uppföra denna 1842. Gården var länsmansboställe fram till 1870 då den såldes till O A Lindgren. I seklets början var fastigheten Lövbacka en av hushållningssällskapets mönstergårdar.

Nästan mittemot ligger en annan bebyggelsehistorisk gård. Ängsbacka. Gården är ett resultat av Televerkets krav när den första telegraflinjen drogs längs norrlandskusten. Som villkor för att koppla in Lövånger på nätet var kommunen tvungen att ordnade lokal för stationen och bostad åt föreståndaren.

« Risböle  Svarttjärn »

Tillbaka till översiktskartan