Verksamhet

Bakgrund

 • Lövångerbygdens Utveckling hette tidigare Lövångers Turistgrupp
 • Föreningen är en paraplyorganisation för föreningarna i Lövångers Socken
 • Vi har idag drygt 30 föreningar som är medlemmar, de flesta aktiva föreningar
 • Vi finansierar verksamheten genom affärsmässig verksamhet som ex.vis Turisttidningen, skyltar mm
 • Lövångerbygdens Utveckling äger Lövånger Utveckling AB i dagligt tal Lövånger Tandvård
 • Vi är även majoritetsägare av Lövånger Kyrkstad AB (svb) som driver konferensverksamhet, restaurang, café och vandrarhem i Lövånger Kyrkstad.

Mål

 • Vi vill bidra till att Lövångers Socken växer befolkningsmässigt
 • Service för företag och befolkning skall bibehållas och även utvecklas
 • Skapa bättre förutsättningar för näringslivet
 • Göra Lövånger till en ännu attraktivare ort

Vision

Lövångerbygden har goda livsmiljöer, blomstrande näringsliv och uppskattade besöksmål. Lövångerbygden har aktiva samverkande nätverk.

Långsiktiga mål

 • Tillgänglighet till Lövånger via havet.
 • Säkerställa och utveckla offentlig och kommersiell service.
 • Ökad befolkning.
 • Varumärket Lövånger är känt och etablerat.
 • Skapa samverkan och samordning mellan byarna.
 • Etablera långsiktigt hållbar verksamhet i Kyrkstan och Storstugan.
 • Driva Lövånger Tandvård.
 • Verka för att cykelleden blir en realitet.

Kortsiktiga mål

 • Engagera fler att arbeta ideellt med olika uppgifter framför allt i samhället.
 • Öka Lövångerbygdens Utvecklings förtroende hos medlemsföreningar. Vara aktiva på hemsidan samt fortsätta ge ut nyhetsbrev.
 • Arbeta fram en finansiering för skyltar till besöksmål i bygden.
 • Arbeta vidare med projektet att få en snyggare infart till Lövånger samt en snyggare återvinningsstation.
 • Fortsätta driva projektet med Odlingslotter nedanför kyrkan.
 • Att hålla medlemsmöten i maj och oktober.
 • I samarbete med Tidningar i Norr ge ut Turisttidningen.
 • Ge ut kalendarie med det som händer i Lövångerbygden.
 • I samarbete med Företagarna Burträsk-Lövånger arbeta som Koordinator i Lövångerbygden.
 • Arbeta för ett ökat samarbete med Visit Skellefteå, Byautvecklingsrådet m.fl.
 • Medverka i projekt kring upprustning av kajen i Kallviken.
 • Verka för utveckling av Coop Nära i Lövånger.
 • Hålla kontakt med kommuner och Trafikverket för att driva cykelledsfrågan framåt tillsammans med dem.
 • Tydliggöra stigar, cykelleder, utflyktsmål så att boende och besökare kan hitta dem.