Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan för
Lövångerbygdens utveckling 2023

Vision
Lövångerbygden har goda livsmiljöer, blomstrande näringsliv och uppskattade besöksmål. Lövångerbygden har aktiva samverkande nätverk.

Långsiktiga mål
Tillgänglighet till Lövånger från havet.
Säkerställa och utveckla offentlig och kommersiell service.
Ökad befolkning.
Varumärket Lövånger är känt och etablerat.
Skapa samverkan och samordning mellan byarna.

Kortsiktiga mål
Engagera fler att arbeta ideellt med olika uppgifter framför allt i samhället.
Vara aktiva på Facebook och hemsida samt ge information till medlemmarna.
Fortsätta driva projektet med Odlingslotter.
Fortsätta driva frågan med barntandvård i Lövånger.
Underhålla och komplettera cykellederna
Hålla medlemsmöten.
I samarbete med VK-media och Mellanbygden ge ut Turisttidningen.
Ge ut kalendariet med det som händer i Lövångerbygden.
Arbeta för ett ökat samarbete med Visit Skellefteå, Byautvecklingsrådet m.fl.
Valborgsfirande vid campingen med tal, brasa och sångkör
Julmarknad
Sätta upp gran i samhället med bidrag från kommunen
Julgransplundring
Starta upp och vara med att driva ett projekt för Saluhallen Lövånger