Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan för
Lövångerbygdens utveckling 2024

Vision
Lövångerbygden har goda livsmiljöer, blomstrande näringsliv och uppskattade besöksmål.
Lövångerbygden har aktiva samverkande nätverk.

Långsiktiga mål

 • Varumärket Lövånger förknippas med en plats där människor vill bo och verka.
 • Väl fungerande samverkan och samordning mellan byarna.
 • En väl utvecklad offentlig service.
 • Ökad befolkning och attraktiva bostäder av olika slag både i samhället och i byarna
 • Äldreomsorg som ger möjlighet att bo kvar i sin hembygd.
 • Välmående företag i hela bygden.

Aktiviteter under året

 • Engagera fler att arbeta ideellt med olika uppgifter framför allt i samhället.
 • Vara aktiva på Facebook och hemsida samt ge information till medlemmarna.
 • Fortsätta att driva Odlingslotter.
 • Fortsätta att driva frågan med barntandvård i Lövånger.
 • Fortsätta underhålla och komplettera cykellederna.
 • Hålla medlemsmöten.
 • I samarbete med VK-media och Mellanbygden ge ut Turisttidningen.
 • Ge ut kalendariet med det som händer i Lövångerbygden under sommaren.
 • Arbeta för ett ökat samarbete med Visit Skellefteå, Byautvecklingsrådet m.fl.
 • Arrangera Valborgsfirande vid campingen med tal, brasa och sångkör i samverkan med andra föreningar och Lövångergården.
 • Arrangera Julmarknad.
 • Sätta upp julgran i samhället med bidrag från kommunen.
 • Arrangera Julgransplundring i samverkan med andra föreningar.
 • Genomföra projekt Lövånger Saluhall fram till start i Juni 2024.

2024-03-30