Välkommen till Lövångerbygden!

På hemsidan samlar vi information om handel och service, mat och boende, kultur, företag och föreningsliv. Här finns även det Kalendarie som Lövångerbygdens Utveckling sammanställer varje år. Sommarens alla evenemang och aktiviteter samlat på ett ställe! Botanisera bland menyerna. Gör en rundtur i bygden. Besök de byar som har egna hemsidor. Se var du kan äta eller bo. Läs mer…

Sommar i Lövångerbygden

Det är mycket på gång i Lövångerbygden inför sommaren. Alla byar och föreningar rustar för sina sommarevenemang. Lövångers Turisttidning är på väg till tryckeriet. Sommarens Kalendarie är klart. Du hittar det i en pdf som kan skrivas ut i spalten till höger. Den finns även på Coop, Lövångers Järn, Färghallen, Lövångergården, Arena Bjuröklubb m.fl. Titta Läs mer…

Årsmöte och namnändring till Lövångerbygdens Utveckling

I går hade Lövånger Utveckling årsmöte. Drygt 20 personer representerande nästan hälften av våra medlemsföreningar besökte årsmötet för Lövånger Utveckling som numera heter Lövångerbygdens Utveckling. Vi vill med namnbytet bättre framhäva att föreningen arbetar för hela bygden. Mötesordförande var Jan-Erik Pettersson, Bissjön. Vi har haft ett aktivt år. En förstudie för cykelled Lövånger-Haparanda har startats med Läs mer…

Hökmark utsett till Årets By 2012.

På Skellefteå Byautvecklingsråds årsstämma i Skråmträsk idag utsågs Hökmark till Årets By 2012. Byaföreningens ordförande Nils-Rune Edström, Anette Jansson och Kjell Andersson var där och tog emot diplom. Som något jävig vill jag framhålla det stora engagemang som finns i vår fina by och tacka de eldsjälar som år efter år jobbar för byns bästa. Läs mer…

Tillväxt till frukost på Folkets Hus.

I dag var det dags för det årliga frukostmötet med representanter från kommunen. Enligt Bert Öhlund slog Lövånger rekord för året i antalet deltagare. Representanter från kommunen var förutom Bert även Tomas Öhlund, Bengt Ivansson och Marita Gustavsson. Efter en kort inledning av Bert Öhlund startade frågestunden. En del av de frågor och synpunkter som Läs mer…