Styrelse

 

 

        Styrelsen för LBU 2018. Kontakta oss gärna med synpunkter och idéer.

 

 

 

Styrelse Mobil Mail
Annica Nilsson, ordförande 070-366 69 98 annica.h.nilsson@gmail.com
Johnny Karlsson, sekreterare 070-647 54 35 ehjohnny.karlsson@gmail.com
Håkan Lundmark 070-343 98 06 lundmarks@hotmail.com
Joel Åstrand 073-922 80 56 joel.astrand@gmail.com
Ann-Kristin Grahn 010-492 99 33 ann-kristin.grahn@sv.se
Kurt Petterson    
Jörgen Sehlin    
Maria Petersson    
Suppleanter
Tohr Nilsson 070-214 09 55 tohr.nilsson@gmail.com
Hans-Göran Andersson    
Haldo Andersson    
Sylwia Öhmark    
Thomas Nordenstam, adj. Kassör 070-394 94 82 thomas.nordenstam@swipnet.se