Lövångerbygdens Utveckling

Lövångerlogo

Lövångerbygdens Utveckling är den ideélla förening som driver denna webbplats. Föreningen är en paraplyorganisation för föreningar på orten och vi har i dagsläget ett trettiotal  föreningar som är medlemmar.
Vi arbetar för att Lövångerbygden ska utvecklas, liksom att servicen ska bibehållas och utvecklas.

 

 
Medlem i Lövånger Utveckling blir din förening enklast genom att sätta in medlemsavgiften 150:- på bankgiro 5709-1514. Märk talongen med föreningsnamn, kontaktperson samt e-postadress till kontaktperson.  Ni får då våra Nyhetsbrev och blir kallade till medlemsmöten där vi diskuterar verksamheten i föreningen.
Välkomna!