Nolbyn

Byn ligger ca sex kilometer norr om Lövånger och är vackert beläget mellan två sjöar, Gärdefjärden och Högfjärden. Fjärdarna har en gång suttit ihop med havet och ingick i det sjösystem som användes för att inomskärs ta sig norrut förbi det farliga Bjuröklubb. Gärdefjärden kallades länge för kyrkfjärden på grund av kyrkoplikten som rådde under medeltiden.

Avlägsna byar rodde över Högfjärden och bytte båtar i Nolbyn för att via Gärdefjärden (kyrkfjärden) ta sig över till skuthalsen i Lövånger. Nolbyn har gamla anor. En båtlänning nedanför det gamla mejeriet vid Gärdefjärden är daterad till 1200-talet så troligtvis var byn bebyggd redan då. Fisket var innan sjösänkningen i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet en viktig näringskälla för befolkningen.

Det fanns då i sjöarna både siklöja, sik, ål, harr och lake förutom mört, gädda och aborre. Byn hade också liksom många andra kustbyar ett fiskeläge. I Björkåsen hittar vi Nolbyns fiskeläge.

På östra sidan Högfjärden sträcker sig Nolbyn ner till havet och här ges goda möjligheter till friluftsliv. Gillar du att vistas i skogen så finns här fina bär och svampmarker. En av de få s.k Dicotypgranar står här. Granen har en egendomlig växtform och är ett naturminne. Skylt efter havsvägen talar om var den är belägen.

Granholmen är en ö i norra delen av den 7 km långa Högfjärden. Om du färdas på sjön, gör gärna ett strandhugg här, eller ta ett dopp på Kroksand, en trevlig badplats med sandstrand. I Högfjärden finns det också gott om storgäddor och abborre så pröva gärna lyckan.
Kvarnplatsen hittar du ”sö i byn” vid Gärdefjärden. Här vid strömmen har det en gång funnits både skvaltkvarn och spånhyvel. Idag är det bara kvarnstenarna som finns kvar och de är uppställda på platsen. Här finns också är en grillplats iordningställd. Stanna gärna till och fika eller försök dra upp storgäddan. En gädda på 14 kg drogs upp här för några år sedan.

Mejeriet. Bredvid kvarnplatsen står det gamla mejeriet. 1902 startade verksamheten och pågick en bit in på 30-talet. Mellan åren 1926-30 tillverkades två Västerbottenspostar varje dag på vardera 18-20 kilo.

Byagården. Byns samlingslokal har en intressant historia och har genomgått flera namnbyten under åren. Den byggdes på 1890-talet för att fungera som skola och lärarbostad och benämndes då Skolan. När skolbarnen på 40-talet slussades till Lövånger centralskola köptes byggnaden av Nolbyns kyrkliga bönhusstiftelse och fick då heta Bönhuset. På den nya årtusendet bildade Nolbyn en byaförening med syfte att samla bygdens folk och ordna trivsamma aktiviteter. Efter ett gemensamt byabeslut kallas nu byggnaden för Byagård.

« Mårtensboda & Bäckboda  Önnesmark »

Tillbaka till översiktskartan