Broänge

Broänge ligger 3 km norr om Lövånger och kallades tidigare för Broänden. Under medeltiden var dalgången väster om Mångbyn och Gärde vattenfylld eller försumpad vid ändan av bron som förband byarna.

På södra och västra sidan uppstod den bebyggelse som fick namnet Broänden. Den kallades i äldre tid också för Sunnasbyn efter sitt läge söder om ån och söder om Mångbyn.

När du svängt av E4 och åker igenom byn ser du en stor tegelbyggnad. Det är Lövångers gamla mejeri som byggdes 1936 och tog emot mjölk från hela socknen. När mjölken så småningom skickades till Skellefteå mejeri lades verksamheten ner.

Alldeles bredvid mejeriet bodde konstnären Sigrid Boden eller Siri Boe som hon signerade sina tavlor. Hon har haft utställningar både i Sverige och utomlands.

Efter gamla kustlandsvägen strax efter bron låg ett gästgiveri. Det flyttades senare till Selet. Det enda som finns kvar idag är drängstugan.

 

« Böle  Broträsk »

Tillbaka till översiktskartan