Svarttjärn

Svarttjärn ligger ca 28 km från Lövångers samhälle. Den gränsar i norr mot Holmsvattnet, i väster mot Mjödvattnet och i söder finns Vallen fyra kilometer bort. I Svarttjärn, byn som fått namn efter tjärnen, finns en mängd besöksmål.

Badplatsen i byn finns på södra sidan av Svarttjärnen på den plats som benämns Röjudden. Här har byn gjort i ordning en fin badplats med bland annat brygga, omklädningsrum och grillplats. Här finns också ett vindskydd.

Bönhuset byggdes 1953 och är även byns samlingslokal där de har en mängd olika aktiviteter. Cafékvällar med bl.a. diktläsning och sång är en av dem.

Blyberget med sina 146,6 m.ö.h är värd ett besök. Här väntar en storslagen utsikt över nejden. Det finns också möjlighet att grilla i toppstugan. Vintertid leder ett skoterspår hit upp för även Blyberget är ett av skoterklubbens utflyktsmål

Havsvågor finns på Lidberget. En halvtimmes promenad mot toppen belönas med vila vid rastplatsen uppe på berget. Här finns lämningar efter istiden i form av kullersten i formationer som liknar vågor. På ena sidan toppen har områden med kullersten stannat och på den andra sidan mot Mjödvattnet endast sand.

”Stutulödun” Ett minne från svunna tider hittar vi i en skogsdunge efter Gammelgårdarna. Ladan från 1700-talet användes till myrslåtter.

Fjällboda tillhörde Svarttjärn fram till 1789 då den blev en egen by. Namnet fjäll användes för något som låg avsides och långt bort och Fjällboda ligger väldigt isolerat, lång in i skogen. Det är en numer utdöd by, den siste flyttade i början av 30-talet. De som bodde här på 1800-talet fick kämpa hårt för brödfödan och det var mycket fattigt. Husen är rivna men grunderna finns kvar. Stigarna i området är skyltade och det finns anslag med historik om platserna. För att komma till Fjällboda kan man åka via Bratttjärn

« Selet  Uttersjöbäcken »

Tillbaka till översiktskartan