Önnesmark

Ca 11 km från Lövånger nedanför Hökmarksberget ligger Önnesmark som enligt en sägen grundades av en man vid namn Önnes. Det är en gammal jordbruksbygd med anor från 1200-talet men här har folk funnits längre än så. Om det vittnar alla gravrösen som främst finns vid Missentjärn i västra Önnesmark.

Efter den gamla kustlandsvägen, 100 meter från E4, finns en rastplats med några sevärdheter från lite yngre tid. Mjölkstenen. Här sålde byns kvinnor mjölk och palt till beväringar på marsch. De skulle till exercisplatsen vid Gumboda Hed och behövde en rast innan den tunga klättringen uppför berget. (Gumboda Hed användes som övningsområde mellan åren 1649 till 1897.)

Mjölkstenen är ett relativt nytt begrepp för stenen kallades tidigare för Vargstu-sten (vargens stuga) Det säger oss att förekomsten av vargar inte var ovanligt förr. Med stuga menade man en fångstgrop för vargar och troligtvis har det funnits en sådan i närheten. En annan lär ha funnits på vargstubacken i Hökmark.

Ryssladan har förmodligen använts som sjukbod av ryssarna under kriget 1808-1809. De ryska soldaterna led svårt under kriget då man var dåligt utrustad med kläder och skor. Inne i ladan kan man tyda vissa ryska tecken som är ristade i stockarna. Ryssladan stod tidigare där spånhyveln nu står och en tid stod den vid Missentjärn men flyttades och uppfördes på nuvarande plats 1987.

Spånhyveln är vattendriven och byggdes 1989. På samma ställe stod tidigare en spånhyvel som revs 1955.

Efter kustlandsvägen mot norr finns ett naturvårdområde med rödlistade tickor. Mitt emot naturskyddsområdet har nyligen en sten med ovanlig form upptäckts. Ingen undersökning är ännu gjord men kanske är den ett minnesmärke som rests efter de ryska soldater som dog i sjukboden.

Milstolpe. Fortsätt kustlandsvägen mot norr och strax innan E4 står en milstolpe. Redan i slutet av 1600-talet fanns milstolpar av trä efter de större vägarna, men trä är obeständigt och 1801 lät landshövding PA Stromberg sätta upp milstenar av gjutjärn.

Bebyggelsen inne i byn ligger företrädesvis vid de två sjöarna Önnesmarksträsket och Önnesmarkstjärnen. Här ser du många vackra gårdar, flera av dem är typiska Västerbottensgårdar.

« Nolbyn  Risböle »

Tillbaka till översiktskartan