Mångbyn & Bodan

Mångbyn ligger efter den gamla kustlandsvägen ca 4 km norr om Lövånger. Byn ligger uppe på en höjd och i dalen nedanför rinner Mångbyån. En tradition berättar att Mångbyn ska ha hetat Mångelbyn ( mångla betyder handla ) och varit en betydande handelsplats för länge sedan. Som stöd för den teorin har rester av vad man tror vara ett fiskeläge påträffats på den plats som kallas Skepparsrödingen (en äng nedanför byn).

Om vi börjar turen genom byarna vid E4 där vägen från Gärde fortsätter genom Mångbyn, så får vi en glimt från gamla tiders socialvård. Nästan dold bland träden står till vänster om vägen en Fattigmansstuga som var i bruk fram till 1912. Stugan tillhörde ett rote som skulle inhysa ett antal fattiga. I närheten finns en gammal boplats, en trolig handelsborg, som är daterad till äldre vikingatid.
Vi fortsätter längst den gamla kustvägen och tar av till höger vid den röda ladan så kommer vi snart fram till ett stort rött hus som var bygdens Skola mellan åren 1908 -1965. Byggnaden är nu den gemensamma möteslokalen för de fyra byarna Mångbyn, Broänge, Bodan och Gärde. Tillsammans bildar de Byaföreningen Enen vars uppgift är att verka för sammanhållning och utveckling i byarna.

Längre fram efter vägen står en stor gul Herrgård med en intressant historia. Byggnaden uppfördes under 1600-talets slut och har senare tillbyggts och renoverats. I slutet på 1700- och en bit in på 1800-talet bodde här komministern och juristen Erik Widgren . Senare ägare har varit förtroendemän, kustöversyningsmän och fanjunkare.

Mest förknippas byggnaden med den driftige handelsmannen Bexelius som bodde här fram till 1940 när gården övertogs av Röda korset. De byggde om den till vilohem för trötta husmödrar som här fick vila ut i 14 dagar. När brandinspektionen dömde ut byggnaden lades verksamheten ner och huset såldes.

De grå längorna efter vägen tillhörde också Bexelius gård och om du tittar noga ovanför dörren längst bort ser du ett bevis för att byggnaden var brandförsäkrad. Mitt emot längorna står ett rött hus. Här drev Bexelius en handelsbod fram till slutet på 20-talet. Förutom handelsverksamheten gjorde han betydande insatser inom mejerirörelsen både inom lövångersbygden som i länet.

Nu tar vi till höger där grusvägen slutar och följer byavägen till Bodan. Vill du göra en längre utflykt så är det lämpligt att besöka Bodans fäbodar. För att komma dit åker du genom Bissjön. Ta grusvägen mot Ersnäs. Den går in mittemot den gamla sågen. Följ vägen 4,5 km. Där kan du parkera och där finns skyltar som visar vägen till fäbodarna. I närheten av Bodans fäbodar, på andra sidan bäcken, ligger lämningar efter Mångbyns fäbodar.

Fortsätt gärna stigen fram till Stavvattnet som bara ligger ca 400 meter från fäbodarna. Här kan du fiska, grilla eller bara njuta av vacker natur.

Besök Byaföreningen Enens hemsida.

« Lövsele, Noret & Västanbyn  Mårtensboda & Bäckboda »

Tillbaka till översiktskartan