Lövsele, Noret & Västanbyn

Ca 8 km söder om Lövånger ligger tre byar med gammal fiskekultur. Byarna är placerade runt den långa Lövselefjärden som tidigare benämndes Kräkångerfjärden.

I Lövsele (Kräkånger) hittar vi två gamla fiskeplatser som lämpar sig väl som utflyktsmål. Lillängets fiskeläge ligger vackert vid Lövselefjärdens nordöstra sida och har länge nyttjats för notdragning. Pålholmen ligger i den yttersta delen av fjärden. Här står Holmstugan och den är alltid är öppen för besök. Om du vill kan du även övernatta här.

Söder om Västanbyn längst den gamla kustlandsvägen finns en avtagsväg österut märkt ”Hällvägen”. Efter den ligger Röshällorna och här ligger ett flertal rösen, ofta lättåtkomliga på släta berghällar. Två stora bronsåldersgravar minner om att här har det bott folk sedan folkvandringstiden. Fortsätter man Hällvägen fram är man snart i Noret.

Noret och hamnen har vi mittemot Lillängets fiskeläge. Här ligger det egentliga fiskeläget och till skydd för båtar och båthus har en vågbrytare byggts. En gång fanns här Europas modernaste sågverk och från kajen skeppades trävaror ut till världen. Idag fungerar den gamla hamnen som husvagnscamping sommartid. Här finns det också möjlighet till fika i Kajstugan med vacker utsikt över Lövselefjärden.

« Lövångers samhälle  Mångbyn & Bodan »

Tillbaka till översiktskartan